ClientTel blir LDB CXBox

Iktig information inför starten av den nya portalversionen 5.0 – LDB CXBox

Att binda upp kunderna till det egna företaget är fundamentalt för en framgångsrik och bestående företagsutveckling. Förändrade kundreaktioner, nya kommunikationsformer och de därav resulterande ökade förväntningarna från kundens sida, gör detta mål till en verklig utmaning. Därför har LDB gruppen kontinuerligt vidareutvecklat den kända ClientTel portalen. Den tillåter numera inte bara en professionell behandling av kundfrågor och klagomål, utan uppfyller dessutom viktiga funktioner i ett Customer Relation Management program. För den 1 oktober 2015 kan vi nu presentera en viktig nyhet: ClientTel blir CXBox – programvarutillämpning på basis av webbportalen för hantering av kundernas förväntningar – ditt helt igenom bekymmersfria paket.

Genom feedback av våra kunder och partners kunde många förbättringar genomföras för denna version, som du i framtiden kommer att kunna profitera av.

Optimerad användarvänlighet (Usability)

Gör det möjligt med ett intuitivt och effektivt arbete. Startnivåer och bilder är anpassade till din användartyp – bearbetningen av alla processer och inställningar i administrationen kan nu utföras mycket snabbare och lättare.
Tack vare den förenklade menystrukturen blir hanteringen mer överskådlig, intuitiv, skapar transparens och gör en snabbare rapportering möjlig.

Kundcentrerad syn

Processhanteringen tillsammans med rapporteringen ställer dina kunder i centrum. I fokus för en kundcentrerad syn finns dina kunder med krav på åtgärd. Oavsett från vilken källa ärendet kommer – telefonrapport, telefoncentral, via hemsidans kontaktformulär, deras e-post. Nu kan hela kundlivscykeln och varje kundkontakt i portalen registreras. Uppgifter från olika kommunikationskanaler kan visas integrerat.

Samla in värdefull information för en framgångsrik Customer Experience Management och öka lönsamheten!

Design
Vår nya eleganta och återhållsamma design gör det möjligt för dig att genast upptäcka viktig information. Viktiga faktorer (t.ex. kampanjmärken, information, bearbetningsstatus) markeras med färg och symboler.

Interaktiv hjälp
För att underlätta för dig har vi genomfört en omfattande omarbetning av instruktionsmanualen och ersatt den med en ny interaktiv handbok.

Tekniska förutsättningar
LDB CXBox stödjer den senaste versionen av en vanlig internet-browser som exempelvis Internet Explorer, Firefox, Safari eller Chrome och har optimerats för den mobila användningen på surfplattor.


Vad kan du mer förvänta dig av den nya portalen LDB CXBox:

mitarbeiter_ansicht_se

Arbetar du inom försäljningen, service eller inom administrationen betyder det, att du efter inloggningen befinner dig i processhanteringen. På denna nivå hjälper dig nya dashboard-element att snabbt uppfatta dina prioriteter och vad du måste göra. Ikoner och symboler i olika färger gör det lättare att få en överblick över relevanta kundförväntningar och vidare åtgärder. Vi har dessutom optimerat processen för hanteringen för att underlätta översikten för dig. På så vis kan t.ex. processer avslutas med färre ”klickar”.

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Som chef eller VD i ett företag, kommer du direkt in på dina viktigaste nummer. Nu har du genast alla relevanta KPIs och all statistik till ditt förfogande. Beroende av vilka befogenheter du har står även personal- och processadministration till ditt förfogande. Även på denna nivå har ett optimerat visuellt koncept realiserats, som gör att du snabbt och intuitivt kan uppfatta de uppgifter som väntar på att åtgärdas. I den nya rapporteringen ger menyn och den överskådliga filterfunktionen mer transparens och klarhet. Redan i processvyn ser du inte bara din kunds aktuella ärende, utan du kan även se andra touchpoints i kundhistoriken och gör det därmed möjligt med en 360-gradersvy över kunden.

För att redan från början göra din start i den aktualiserade portalen med den nya designen och den nystrukturerade menyn så lätt som möjligt, är CXBoxen utrustad med en interaktiv handbok och diverse innovativa support-/feedbackverktyg.

Tack vare de innovativa ändringarna och den snygga och moderna designen utnyttjar nu LDB CXBoxen hela sin potential. Användarvänligheten och överskådligheten kunde med din hjälp förbättras, så att dina kunders ärenden nu förstärkt kommer i fokus!


Den nya portalen finns till ditt förfogande fr.o.m. den 1 oktober 2015 parallellt med den nuvarande portalversionen 4.0.

Du inbjuds, att fram till den 4 november 2015 själv välja LDB CXBox och genomföra dina aktuella processer i den nya portalen (aktionerna avspeglas naturligtvis även i fortsättningen i den aktuella versionen). Fr.o.m. den 5 november 2015 kommer du automatiskt in i den nya portalen via inloggningen på din startsida. Ända fram till den 6 december 2015 kan du fortfarande växla till den gamla portalversionen. Vi är övertygade om, att du kommer att bli begeistrad över alla möjligheter LDB CXBoxen innefattar. Den 7 december 2015 kommer den gamla versionen att gå offline.”Vi har under de senaste åren mycket noggrant lyssnat till våra kunder och anteciperat förändringarna i kundernas förhållningssätt. Den nya portalen har anpassats optimalt till dessa behov. Vi är stolta över att kunna presentera LDB CXBoxen för dig.“
Jan Löffler / VD LDB Gruppen